Holland’s Next Modeltekenen
Uw maandelijkse portie Teken&Drinken.

(scroll down for English)

HOLLAND'S NEXT MODELTEKENEN is een dynamische open inloopavond modeltekenen, onder invloed van licht- en geluidseffecten, props, videoprojecties, goede en rare muziek.

IEDERE TWEEDE WOENSDAG VAN DE MAAND
werpt HNM een nieuwe blik op het traditionele modeltekenen en reset je manier van kijken. Door het stapelen van de verschillende media ontstaan nieuwe beelden en associaties die verrassende en onverwachte resultaten opleveren.

KORTE EN LANGE STANDEN wisselen elkaar af met onderdelen als Slow Motion, Drawing in the Dark, Chaostheoretisch Tekenen en andere experimenten o.l.v. kunstenaars Willum Geerts en Nathalie Bruys.

BRING YOUR OWN TEKENMATERIALEN zoals een dummy, potlood, krijt, inkt én Ipad. Ook zijn er een aantal tafels voor de groterformaat-gebruikers. En in noodgevallen, of bij hoge produktie, zijn er diverse materialen op voorraad.

IEDEREEN IS WELKOM met of zonder ambities, met of zonder tekenskills. Het naaktmodel, HNM-host, DJ Schetsboek én de bar staan klaar!

HNM duikt steeds vaker elders op locatie op, binnen en buiten de kunstcontext. Check de HNM-facebookpagina voor extra en speciale edities en neem contact op mocht je HNM willlen uitnodigen.


HOLLAND’S NEXT MODEL DRAWING
All time favourite model drawing in a brand new outfit.

HOLLAND'S NEXT MODEL DRAWING is a dynamic open studio model drawing, under the influence of light and sound effects, props, video projections, great and weird music.

EVERY 2nd WEDNESDAY of the month HNM brings new light to the traditional model drawing and reset your way of looking. By stagging all the different media, new images and associations appear which deliver surprising unexpected results.

SHORT AND LONG POSES succeed each other with parts as Slow Motion, Drawing in the Dark, Chaos Theoretical Drawing and other experiments guided and hosted by artists WIllum Geerts and Nathalie Bruys.

BRING YOUR OWN DRAWING MATERIALS like a sketchbook, pencil, crayon ánd Ipad! For those with larger format ambitions there are some tables. And in emergency, or with extreme production, there are various materials in stock.

EVERYBODY IS WELCOME with or without ambitions, with or without drawing skills. The nudemodel, HNM-host, DJ Sketchbook and the bar are prepared!

HNM occurs more and more often on location, in- and outside the art context. Check the HNM-facebook fanpage for extra and special editions. And please contact us if you want to invite HNM to your event.